Etat

Etat
Etat (fransk état) kommer af det italienske stato (latin: status), som oprindelig betyder tilstand, deraf ordet status, men derefter gik over til at betyde dels
1) Stand overhovedet (stænder),
2) dels særlig statens tilstand og
3) endelig til at betyde i snævreste forstand statens forfatningsmæssige tilstand, og derigennem stat overhovedet.
Det er navnlig Machiavelli, hvem det skyldes, at stato (etat) kom til at betyde stat, men inden det trængte almindelig igennem i denne betydning kom ordet etat også til at spille en rolle i flere af de andre betydninger. Således hed de gamle franske generalstænder États-generaux, og på samme måde tales der i Danmark i gammel stil om civiletaten (den civile stand) i modsætning til militæretaten, endvidere inden for den sidste om landetaten og søetaten - jævnfør søetatens kombinerede ret - om hofetaten, staldetaten, toldetaten eller om den juridiske og gejstlige stat. Ligeledes betegnede i gammel fransk sprogbrug état overslaget over statens finansielle status; dertil svarer det svenske statsutskott (det udvalg, der behandler finanserne). Endelig svarer den danske titel etatsråd sprogligt til statsråd, geheimeetatsråd til geheimestatsråd.
Synonymer: Stand, væsen, øvrighed. (Militær-etat, landværn; søetat, søværn).

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • état — état …   Dictionnaire des rimes

  • ÉTAT — Les définitions de l’État sont innombrables. Cette multiplicité tient à la diversité des points de vue auxquels se placent leurs auteurs. Le géographe identifie l’État à un territoire, le sociologue le confond avec le fait de la différenciation… …   Encyclopédie Universelle

  • Etat — État Pour les articles homonymes, voir État (homonymie). L’État[note 1],[note 2] est une des formes d organisation politique et juridique d une société (en tant que communauté de citoyens ou de …   Wikipédia en Français

  • Etat — bezeichnet: ein festes Budget das für den Haushaltsplan verfügbare Geld Chemins de fer de l’État (Frankreich) (ETAT; 1878 bis 1938), eine Eisenbahngesellschaft Etat 230.9, eine Serie von Lokomotiven Siehe auch:  Wiktionary: Etat –… …   Deutsch Wikipedia

  • etat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. etatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stałe stanowisko pracy, stała posada w pełnym wymiarze godzin : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pełny etat. Etat woźnego, sekretarki. Przyjąć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Etat — Sm (Plan für) Haushalt, Finanzmittel (eines Staates) erw. fach. (18. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus frz. état, eigentlich Zustand , dieses aus l. status Zustand , zu l. stāre (statum) stehen .    Ebenso ne. estate, nfrz. état. Zur Sippe des… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Etat — is a Norwegian state , county or municipal agency. An Etat is a subdivision of the administration, which has been given responsibility for a special area. An agency does not have a board of directors, but it does have a director, appointed by the …   Wikipedia

  • Etat — (fr., spr. Etah), 1) Beschaffenheit, Zustand, so Etat de siège, Belagerungszustand; 2) Staat; daher Etatsminister, so v.w. Staatsminister, u. Etatsrath, so v.w. Staatsrath; 3) Kostenüberschlag u. die darnach getroffenen Einrichtungen eines… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Etat — [e ta:] der; s, s <aus fr. état »Staat, Staatshaushalt«, eigtl. »Zustand, Beschaffenheit«, dies aus lat. status »Stand, Zustand« zu stare »stehen«>: 1. a) [Staats]haushaltsplan; b) [Geld]mittel, die über einen begrenzten Zeitraum für… …   Das große Fremdwörterbuch

  • etat — ètāt m <G etáta> DEFINICIJA 1. reg. zast. etad 2. razdoblje predviđeno za sječu drvne mase u šumi 3. tipogr. u grafičkoj umjetnosti, faza u obradi ploče koja prethodi njenom konačnom oblikovanju u matricu za izradu otisaka ETIMOLOGIJA fr.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”